Aalto Festival presenterar
talanger vid Aalto-universitetet:
studerande, utexaminerade och forskare.

Global Impact: Hur kan vi gemensamt skapa lösningar för en hållbar framtid

Må 30 May 2016
14.00 – 17.00

Foto: Antti Hellgren

Aalto Universitetets forskare presenterar forskningsresultat kring hur lösningar för en hållbar framtid skapats genom samarbete mellan olika samhällsaktörer.

Tillställningen ordnas av New Global – ett interdisciplinärt innovations of forskningsproject som innefattar olika skolor inom Aalto Universitetes. New Global forskningsgruppen fokuserar på att förstå hur man kan stöda processer genom vilka resurssnåla innovationer(frugala innovationer) kan skapas i en global värld. Exempel ges från initiative inom förnybar energi, vatten och låg-pris byggnadslösningar.

Diskussionsteman inkluderar design och gemensamt skapande, cirkulär ekonomi, affärsmodeller för hållbar utveckling, socialt entrepreneurskap, energi frugalitet och frugala innovationer samt deras tillämpning i t.ex Europa.

Laituri, Kampen
Narinken 2
00100 Helsingfors

Google Maps Reseplaneraren

Evenemangets kontaktperson:

Sara Lindeman
Sini Suomalainen
+358 50 448 5040
+358 50 300 1379
Reveal e-mail